Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija

Zakaj je določene destruktivne vzorce in vedenja v družini tako težko spremeniti pa čeprav bi si vsi družinski člani to tako zelo želeli? Osnovna vrojena človekova potreba je potreba po pripadnosti. Vsak član družine ima globoko in po večini nezavedno potrebo po pripadanju, ki preprečuje odmik od družinskega vzdušja in vzdržuje patološko stanje.

Vsi izhajamo iz družine in ob misli na družino se nam prebujajo različna občutja: od toplih občutij sprejetosti in želenosti do razdirajočih občutij nevrednosti, zavrženosti in spregledanosti. Relacijska družinska terapija pojmuje družino kot veliko več, kot le vsoto posameznikov, saj gre za dinamičen sistem odnosov, kjer vsak član družine vzajemno vpliva na drugega, hkrati pa družina kot celota vpliva na vsakega posameznika v njej.

Zakaj je določene destruktivne vzorce in vedenja v družini tako težko spremeniti pa čeprav bi si vsi družinski člani to tako zelo želeli? Osnovna vrojena človekova potreba je potreba po pripadnosti. Vsak član družine ima globoko in po večini nezavedno potrebo po pripadanju, ki preprečuje odmik od družinskega vzdušja in vzdržuje patološko stanje.

Vsi izhajamo iz družine in ob misli na družino se nam prebujajo različna občutja: od toplih občutij sprejetosti in želenosti do razdirajočih občutij nevrednosti, zavrženosti in spregledanosti. Relacijska družinska terapija pojmuje družino kot veliko več, kot le vsoto posameznikov, saj gre za dinamičen sistem odnosov, kjer vsak član družine vzajemno vpliva na drugega, hkrati pa družina kot celota vpliva na vsakega posameznika v njej.

Ko torej v družini pride do neravnovesja oz. težav s posameznikom (lahko gre za npr. čustveno burne izbruhe otroka, uporabo drog ali motnje hranjenja pri najstnikih, alkoholizem pri starših…) družinski terapevti v procesu iščemo posledica česa v družini je simptomatsko vedenje posameznika, raziskujemo odnose med otroci in starši, odnose med staršema, odnose staršev z njunima primarnima družinama in na podlagi razumevanja družinskega vzdušja ter generacijskih travm in »dediščine« posameznikov odpiramo varen prostor za spremembe in predrugačenje.

Terapevtski proces vam lahko pomaga pri:

 • okrevanju od različnih travm/čustvenih in fizičnih zlorab/posttravmatskega stresnega sindro,
 • prekinitvi patoloških vzorcev v odnosih (partnerskih, službenih, družinskih),
 • procesu žalovanja ob izgubi (bližnje osebe, službe, lastnih želja, odnosa…),
 • težavah z nespečnostjo,
 • iskanju pomena v travmatičnih izkušnjah,
 • iskanju psihosomatskih vzrokov za fizične bolezenske simptome (npr. pri izgorelosti, fibromialgiji, dermatitisu…),
 • impulzivnih izpadih jeze,
 • prekinitvi ponavljajočih destruktivnih vedenj,
 • motnjah hranjenja,
 • anksioznosti in paničnih napadih, depresiji,
 • spopadanju z diagnozo,
 • slabi samopodobi in težavah pri navezovanju stikov,
 • iskanju smisla in eksistenčnih vprašanjih,
 • pripravah na starševstvo/zakon,
 • prekinitvi ponavljajočih misli in katastrofalnih pričakovanj…

Izvajamo tudi EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapevtski pristop, ki je znanstveno potrjen z raziskavami za PTSD (post-travmatski stresni sindrom) in za zdravljenje drugih simptomov ter odobren s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2013).

Možne koristi zdravljenja z EMDR vključujejo naslednje:

 • spomin se ohrani, vendar boleča čustva, fizični občutki, moteče slike in misli niso več prisotne,
 • naravno možgansko procesiranje je ojačano in omogoči spominu, da se integrira na bolj funkcionalen način.

EMDR se uporablja pri delu s čustvenimi težavami, ki so posledica travmatskih izkušenj, kot so travmatski dogodki iz otroštva, stresni dogodki v odraslosti, nasilje, kot tudi pri delu z osebami z različnimi duševnimi motnjami, kot so anksiozne motnje (npr. fobija, panična motnja), odvisnosti in druge.

EMDR je kompleksna psihoterapevtska metoda, ki omogoča aktiviranje mehanizma samo-zdravljenja, tako da stimulira obstoječi sistem za adaptivno predelavo informacij v možganih. Izredna učinkovitost te metode naj bi bila posledica direktnega učinka na možganske nevrofiziološke mehanizme.

Nazaj na vrh

Kontakt

Bled Ljubljanska Cesta 15, 4260 Bled

Ljubljana Zdravstveno terapevtski center, Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana

info@smisla.si
068-137-789
FB: 200 Gramov Smisla