Za športnike

Za športnike

Za športnike

Ko govorimo o pripravi profesionalnih športnikov najprej pomislimo na fizični vidik. Dejstvo je, da sta fizični ter psihološki aspekt neločljivo povezana. Psihološka priprava pri športnikih pridobiva na veljavi v sodobnem športu ter dokazano prinaša višji nivo motivacije, koncentracije, samozavestnejše obvladovanje ter soočanje s čustvi ter posledično boljše rezultate in vrhunske dosežke.

 

Psihološke priprave se lotevamo celostno, na prvi stopnji z analizo najprej odkrivamo vzroke za težave kot so:

 • nekonsistentnost v rezultatih
 • nezmožnost doseganja enakih rezultatov na tekmi kot na treningih
 • nenaden padec v formi
 • strah pred slabo izkušnjo ali (ponovno) poškodbo

Pri pripravi uporabljamo psihoterapevtske metode, ki jih personaliziramo glede na potrebe posameznika ter njegovih predispozicij in sistema v katerem deluje.

Ko govorimo o pripravi profesionalnih športnikov najprej pomislimo na fizični vidik. Dejstvo je, da sta fizični ter psihološki aspekt neločljivo povezana. Psihološka priprava pri športnikih pridobiva na veljavi v sodobnem športu ter dokazano prinaša višji nivo motivacije, koncentracije, samozavestnejše obvladovanje ter soočanje s čustvi ter posledično boljše rezultate in vrhunske dosežke.

 

Psihološke priprave se lotevamo celostno, na prvi stopnji z analizo najprej odkrivamo vzroke za težave kot so:

 • nekonsistentnost v rezultatih
 • nezmožnost doseganja enakih rezultatov na tekmi kot na treningih
 • nenaden padec v formi
 • strah pred slabo izkušnjo ali (ponovno) poškodbo

Pri pripravi uporabljamo psihoterapevtske metode, ki jih personaliziramo glede na potrebe posameznika ter njegovih predispozicij in sistema v katerem deluje.

Tehnike vključujejo analizo dosedanjega stanja ter samo-refleksijo, krepitev čustvene inteligence in samozavedanja, razumevanje lastnih vzgibov, tehnike sproščanja, vizualizacije, vaje za usmerjeno pozornost in kontrolo nad mislimi, vzpostavitev rutine pred tekmo ter določitev in spremljanje kariernih in osebnih cilje

Psihološka priprava športnikov je torej kompleksen proces, ki zahteva obravnavo mnogih vidikov, tudi tistih, ki niso direktno povezani s športom, vseeno pa imajo na športnikov performans velik vpliv in so z njegovim delovanjem ter uspešnostjo tesno prepleteni. Ti vidiki se razprostirajo čez:

 • medosebne odnose (ekipne, s trenerjem, osebne)
 • rehabilitacijo po poškodbi
 • notranjo motivacijo ter smisel udejstvovanja v dotični športni panogi
 • pomoč pri preseganju omejevalnih psiholoških prepričanj

S psihološko pripravo športniku pomagamo pri:

 • celostni psihološki podpori
 • premagovanju treme in anksioznosti
 • povečanju motivacije
 • boljših medosebnih odnosih
 • soočanju s poškodbo, strahom pred poškodbo ter rehabilitaciji
 • soočanju z občutji ob zaključku kariere
 • usklajevanju zasebnega ter profesionalnega življenja
 • zviševanju samozavesti ter usmerjene pozornosti
 • validaciji čustev, njihovemu razumevanju ter obvladovanju
Nazaj na vrh

Kontakt

Bled Ljubljanska Cesta 15, 4260 Bled

Ljubljana Zdravstveno terapevtski center, Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana

info@smisla.si
068-137-789
FB: 200 Gramov Smisla